Društvo

Glasbeno društvo Deseti brat je nastalo iz potrebe pevcev okteta Deseti brat. Oktet je pred tem deloval pod okriljem Delavsko prosvetnega društva Svoboda iz Črnuč. Zaradi nesoglasij smo se odločili osamosvojiti in ustanovili lastno društvo.

Glasbeno društvo Deseti brat je bilo ustanovljeno 5. avgusta 1993 v prostorih Gasilskega društva Črnuče.

Ustanovitelji društva smo: Franc Dolinar, Milan Jurejevčič, Janez Kukovica, Marjan Ortar, Metod Pečar, Igor Prinčič, Peter Repanšek, Zdravko Škerjanec, Bojan Mivšek in Matija Potočnik.

13. avgusta 1993 smo vsi ustanovitelji overili pristopne izjave na Temeljnem sodišču v Ljubljani.

Člani društva smo izvolili upravni odbor. Tako je bil prvi predsednik Zdravko Škerjanec, podpredsednik društva Milan Jurejevčič, tajnik pa Metod Pečar. Blagajniške zadeve je po smrti Bojana Mivška prevzel Franc Dolinar.

Nadzorni odbor društva ima tri člane in sicer: predsednik Igor Prinčič, ter člana Janez Kukovica in Matija Potočnik.

Disciplinska komisija pa ima naslednje člane: predsednik Marjan Ortar, ter člana Franc Dolinar ter Peter Repanšek.

Društvo je 15.11.1993 tudi sprejelo Pravila delovanja društva.

Sedanji predsednik društva je Milan Jurejevčič.